PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

PASCALENZ is een eenmanszaak te Zegge, eigendom van Pascale Ossevoort-Janssens.
In deze privacyverklaring informeer ik je hoe PASCALENZ persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.
Ik neem de privacy van persoonsgegevens heel serieus. PASCALENZ zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en verstrekken. PASCALENZ verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

PERSOONSGEGEVENS DIE PASCALENZ VERZAMELT

Wanneer je je hebt ingeschreven voor een van mijn nieuwsbrieven, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop of training, een contactformulier hebt ingevuld, om een afspraak hebt gevraagd of andere aanvragen doet voor één van mijn producten of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen.
Ik verwerk alleen de gegevens die jij zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• Voor- en achternaam;
• Adresgegevens;
• Plaatsnaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Persoonlijke contactgegevens die je zelf actief verstrekt om contact met mij te onderhouden (bijv. je Skypenaam).
• Gegevens over jouw activiteiten op de website;

Wanneer je in de toekomst geen e-mail van mij meer wilt ontvangen, kun je te allen tijde uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen via privacy@pascalenz.nl

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE PASCALENZ VERWERKT

PASCALENZ verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over haar bezoekers en klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
PASCALENZ heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via privacy@pascalenz.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKT PASCALENZ PERSOONSGEGEVENS?

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van PASCALENZ of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan PASCALENZ verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

DoelGrondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betalingOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclameOmdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voerenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van dienstenGerechtvaardigd belang
5. PASCALENZ verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifteVoor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
6. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgevingOp basis van een wettelijke plicht

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PASCALENZ) tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

PASCALENZ bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw voor- en achternaam 2 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens 2 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer 2 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres, voornaam, achternaam Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 2 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

PASCALENZ verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door PASCALENZ in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@Pascalenz.nl.

PASCALENZ zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PASCALENZ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van PASCALENZ wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die PASCALENZ gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Op de website van PASCALENZ zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies vind je op de website van Facebook.

UITSCHAKELEN EN VEWIJDEREN

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
• Dingen die je altijd kunt doen:
• Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
• Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden.
• Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.
• Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van PASCALENZ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
De apparaten waar ik op werk zijn vergrendeld met een sterk wachtwoord. De websites zijn beschermd met een security plug-in, de thema’s en plug-ins van mijn websites worden regelmatig bijgewerkt.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door PASCALENZ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via privacy@pascalenz.nl
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recent bijgewerkte versie, raadpleeg hem regelmatig. Met de vernieuwde versie, vervalt de geldigheid van alle voorgaande. Grote updates en veranderingen die impact hebben op de verwerking van persoonlijke gegevens, communiceren wij via onze nieuwsbrief.

MIJN GEGEVENS:

Post-/Vestigingsadres: Onze Lieve Vrouwestraat 206
Postcode: 4735RB
Plaats: Zegge
KvK nr.: 68378149
Telefoonnummer : 06 57 79 42 23
E-mailadres: info@Pascalenz.nl

VERSIE

Deze privacy- en cookieverklaring is van 1 januari 2020.